• Gạo Tám Thơm Giống Thái Lan 3Kg

  Gạo Tám Thơm Giống Thái Lan 3Kg

  Gạo tám thơm Thái Lan sữa: Là loại gạo được sản xuất từ một ...

 • Gạo Tám Thơm Giống Thái Lan Sữa 5Kg

  Gạo Tám Thơm Giống Thái Lan Sữa 5Kg

  Gạo Tám thơm giống Thái Lan là loại gạo được sản xuất từ một ...

 • Gạo Tám Thơm Giống Thái Lan Đặc Biệt 5Kg

  Gạo Tám Thơm Giống Thái Lan Đặc Biệt 5Kg

  Gạo tám thơm giống Thái Lan đặc biệt : Là loại gạo giống tốt ...

 • Gạo Tám Thơm Điện Biên 3Kg

  Gạo Tám Thơm Điện Biên 3Kg

  Gạo tám thơm Điện Biên là đặc sản của vùng Tây Bắc, được gieo ...

 • Gạo Tám Thơm Điện Biên 10Kg

  Gạo Tám Thơm Điện Biên 10Kg

  Gạo tám thơm Điện Biên là đặc sản của vùng Tây Bắc, được gieo ...

 • Gạo Tám Thơm Giống Thái Lan 3Kg

  Gạo Tám Thơm Giống Thái Lan 3Kg

  Gạo Tám thơm giống Thái Lan là loại gạo giống tốt nhất từ Thái ...

 • Gạo Tám Điện Biên 5Kg

  Gạo Tám Điện Biên 5Kg

  Gạo tám thơm Điện Biên là đặc sản của vùng Tây Bắc, được gieo ...

 • Nương Thơm Điện Biên 5Kg

  Nương Thơm Điện Biên 5Kg

  Gạo nương thơm Điện Biên Là loại gạo được thu mua của các dân ...

 • Gạo Bắc Hương Hải Hậu 5Kg

  Gạo Bắc Hương Hải Hậu 5Kg

  Gạo bắc hương Hải Hậu là loại gạo được trồng ở các xã của huyện ...

 • Tám Thơm Điện Biên Gặt Non 5Kg

  Tám Thơm Điện Biên Gặt Non 5Kg

  Là đặc sản của vùng Tây Bắc, được gieo cấy và thu hoạch chủ ...

 • Nếp Cái Hoa Vàng 5Kg

  Nếp Cái Hoa Vàng 5Kg

  Gạo Nếp cái hoa vàng là đặc sản của vùng Hải Hậu, Nam Định. ...

 • Nếp Cái Hoa Vàng 2Kg

  Nếp Cái Hoa Vàng 2Kg

  Gạo Nếp cái hoa vàng là đặc sản của vùng Hải Hậu, Nam Định. ...

 • Gạo Tám Giống Thái Đỏ 5Kg

  Gạo Tám Giống Thái Đỏ 5Kg

  Gạo Tám Thái Đỏ hay còn gọi là gạo Tám Đỏ Thái Lan là loại gạo ...

 • Gạo Tám Thơm Hải Hậu 5Kg

  Gạo Tám Thơm Hải Hậu 5Kg

  Từ xa xưa gạo tám ở đây đã được chọn để tiến vua. Ngày nay thường ...

 • Gạo Nếp Cái Hoa Vàng 2Kg

  Gạo Nếp Cái Hoa Vàng 2Kg

  Nếp cái hoa vàng có hạt gạo tròn, dẻo, thơm đặc biệt nên thường ...

 • Gạo Nếp Nương 2Kg

  Gạo Nếp Nương 2Kg

  Gạo nếp nương là đặc sản Điện Biên, là loại gạo đặc biệt được ...

 • Gạo Tám Xoan Hải Hậu 10Kg

  Gạo Tám Xoan Hải Hậu 10Kg

  Gạo Tám xoan Hải Hậu nấu cơm rất thơm và dẻo được trồng tại ...

 • Gạo Tám Thái Đỏ 5Kg

  Gạo Tám Thái Đỏ 5Kg

  Với giống lúa tám đặc trưng được trồng tại vùng khí hậu hài ...

 • Gạo Tám Thơm Hải Hậu 5Kg

  Gạo Tám Thơm Hải Hậu 5Kg

  Ở nước ta nhiều nơi có gạo tám, nhưng gạo tám thơm Hải Hậu - ...

 • Gạo Nếp Cẩm 2Kg

  Gạo Nếp Cẩm 2Kg

  Là loại gạo đặc sản vùng Điện Biên, tuy cũng là nếp cẩm nhưng ...

 • Gạo Giống Nhật 5Kg

  Gạo Giống Nhật 5Kg

  Gạo giống Nhật được xếp vào loại gạo quý và có giá trị kinh ...

 • Gạo Séng Cù 5Kg

  Gạo Séng Cù 5Kg

  Gạo Séng Cù được gieo trồng ở 28 xã đủ điều kiện vùng Mường ...

 • Gạo Tám Thơm Giống Thái Lan Đặc Biệt 5Kg

  Gạo Tám Thơm Giống Thái Lan Đặc Biệt 5Kg

  Gạo Tám Thơm Thái Lan đặc biệt, là giống đặc biệt được lai thành ...