• Gạo Tám Thơm Giống Thái Lan Sữa 5Kg

  Gạo Tám Thơm Giống Thái Lan Sữa 5Kg

  Gạo Tám thơm giống Thái Lan là loại gạo được sản xuất từ một ...

 • Gạo Tám Thơm Giống Thái Lan Đặc Biệt 5Kg

  Gạo Tám Thơm Giống Thái Lan Đặc Biệt 5Kg

  Gạo tám thơm giống Thái Lan đặc biệt : Là loại gạo giống tốt ...

 • Gạo Tám Thơm Điện Biên 3Kg

  Gạo Tám Thơm Điện Biên 3Kg

  Gạo tám thơm Điện Biên là đặc sản của vùng Tây Bắc, được gieo ...

 • Gạo Tám Thơm Điện Biên 10Kg

  Gạo Tám Thơm Điện Biên 10Kg

  Gạo tám thơm Điện Biên là đặc sản của vùng Tây Bắc, được gieo ...

 • Gạo Tám Thơm Giống Thái Lan 3Kg

  Gạo Tám Thơm Giống Thái Lan 3Kg

  Gạo Tám thơm giống Thái Lan là loại gạo giống tốt nhất từ Thái ...

 • Gạo Tám Điện Biên 5Kg

  Gạo Tám Điện Biên 5Kg

  Gạo tám thơm Điện Biên là đặc sản của vùng Tây Bắc, được gieo ...

 • Nương Thơm Điện Biên 5Kg

  Nương Thơm Điện Biên 5Kg

  Gạo nương thơm Điện Biên Là loại gạo được thu mua của các dân ...

 • Gạo Bắc Hương Hải Hậu 5Kg

  Gạo Bắc Hương Hải Hậu 5Kg

  Gạo bắc hương Hải Hậu là loại gạo được trồng ở các xã của huyện ...

 • Gạo Tám Thơm Hải Hậu 5Kg

  Gạo Tám Thơm Hải Hậu 5Kg

  Từ xa xưa gạo tám ở đây đã được chọn để tiến vua. Ngày nay thường ...

 • Gạo Tám Xoan Hải Hậu 10Kg

  Gạo Tám Xoan Hải Hậu 10Kg

  Gạo Tám xoan Hải Hậu nấu cơm rất thơm và dẻo được trồng tại ...

 • Gạo Tám Thái Đỏ 5Kg

  Gạo Tám Thái Đỏ 5Kg

  Với giống lúa tám đặc trưng được trồng tại vùng khí hậu hài ...

 • Gạo Tám Thơm Hải Hậu 5Kg

  Gạo Tám Thơm Hải Hậu 5Kg

  Ở nước ta nhiều nơi có gạo tám, nhưng gạo tám thơm Hải Hậu - ...