• Gạo Tám Thơm Giống Thái Lan 3Kg

  Gạo Tám Thơm Giống Thái Lan 3Kg

  Gạo tám thơm Thái Lan sữa: Là loại gạo được sản xuất từ một ...

 • Tám Thơm Điện Biên Gặt Non 5Kg

  Tám Thơm Điện Biên Gặt Non 5Kg

  Là đặc sản của vùng Tây Bắc, được gieo cấy và thu hoạch chủ ...

 • Nếp Cái Hoa Vàng 5Kg

  Nếp Cái Hoa Vàng 5Kg

  Gạo Nếp cái hoa vàng là đặc sản của vùng Hải Hậu, Nam Định. ...

 • Nếp Cái Hoa Vàng 2Kg

  Nếp Cái Hoa Vàng 2Kg

  Gạo Nếp cái hoa vàng là đặc sản của vùng Hải Hậu, Nam Định. ...

 • Gạo Tám Giống Thái Đỏ 5Kg

  Gạo Tám Giống Thái Đỏ 5Kg

  Gạo Tám Thái Đỏ hay còn gọi là gạo Tám Đỏ Thái Lan là loại gạo ...

 • Gạo Nếp Cái Hoa Vàng 2Kg

  Gạo Nếp Cái Hoa Vàng 2Kg

  Nếp cái hoa vàng có hạt gạo tròn, dẻo, thơm đặc biệt nên thường ...

 • Gạo Nếp Nương 2Kg

  Gạo Nếp Nương 2Kg

  Gạo nếp nương là đặc sản Điện Biên, là loại gạo đặc biệt được ...

 • Gạo Nếp Cẩm 2Kg

  Gạo Nếp Cẩm 2Kg

  Là loại gạo đặc sản vùng Điện Biên, tuy cũng là nếp cẩm nhưng ...

 • Gạo Giống Nhật 5Kg

  Gạo Giống Nhật 5Kg

  Gạo giống Nhật được xếp vào loại gạo quý và có giá trị kinh ...

 • Gạo Séng Cù 5Kg

  Gạo Séng Cù 5Kg

  Gạo Séng Cù được gieo trồng ở 28 xã đủ điều kiện vùng Mường ...

 • Gạo Tám Thơm Giống Thái Lan Đặc Biệt 5Kg

  Gạo Tám Thơm Giống Thái Lan Đặc Biệt 5Kg

  Gạo Tám Thơm Thái Lan đặc biệt, là giống đặc biệt được lai thành ...