Citimart Hà Nội Tower

  • Citimart Hà Nội Tower
  • Điện thoại:
  • Địa chỉ: 49 Phố Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Website: http://www.citimart.com.vn/