Citimart Trung Hòa

  • Citimart Trung Hòa
  • Điện thoại:
  • Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà 17T6 Trung Hòa Nhân Chính, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Website: http://www.citimart.com.vn/