Gạo nếp nương là đặc sản Điện Biên, là loại gạo đặc biệt được gieo trồng phụ thuốc hoàn toàn vào điều kiện thổ nhưỡng màu mỡ của vùng đất Tây Bắc, cây lúa hình thành và phát triển hoàn toàn tự nhiên, không chăm bón bởi bất cứ loại thuốc hóa học nào, cộng với khí hậu gió Lào và dư lượng ánh sáng mặt trời dài hơn vùng đồng bằng Tây Bắc, mới cho chất lượng gạo Nếp Nương có hương vị ngon, đặc biệt khi Quý khách thưởng thức có độ dẻo cao, ăn nhiều không bị ngất, không bị đầy hơi và khô nóng cổ như các loại gạo nếp vùng đồng bằng.