Gạo Bảo Minh triển khai chương trình khuyến mại trên toàn hệ thống VinMart, VinMart+ miền Bắc

- Gạo tám thái lan đặc biệt 5kg giảm 28%

- Gạo tám xoan Hải Hậu túi 10kg giảm 15%

- Gạo tám thơm Hải Hậu túi 5kg giảm 15%

Chương trình áp dụng từ ngày 09/02 đến ngày 03/03/2016

Kính mời quý khách đến thăm quan và mua sắm !